Polityka prywatności


Polityka prywatności strony internetowej nasza9.com

1. INFORMACJE OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony [adres strony przedszkolnej], zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych jest:

Przedszkole Miejskie nr 9 w Dębicy
39-200 Dębica,
ul. Sienkiewicza 6B


Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na adres e-mail: pm9_debica@interia.pl
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami

2. ZAKRES I CELE ZBIERANIA DANYCH
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu:
– udzielnie odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej (adres e-mail oraz informacje zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Państwa w wyniku Państwa dobrowolnej zgody)
– przedstawienia informacji Użytkownikom
– dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika
– tworzenia statystyk – zapisywanie adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.
Przegląd informacji o Użytkowniku dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje jego aktywność na stronie internetowej.

3. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są w następujący sposób:
– poprzez gromadzenie plików “cookies” w urządzeniach końcowych
– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach danych niezbędnych do kontaktu z Administratorem

4. OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzanie wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

5. PRAWA OSÓB PRZEKAZUJĄCYCH DANE OSOBOWE
W każdej chwili istnieje możliwość do:
– wycofania zgody wobec przetwarzania;
– żądania dostępu do swoich danych osobowych;
– żądania sprostowania swoich danych osobowych;
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu lub skargi wobec przetwarzania danych.
W każdej chwili można skorzystać z przysługujących praw. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: pm9_debica@interia.pl