Niedźwiadki

2022-05-08

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc maj 2022

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • 1. Polska w baśniach i legendach- ciąg dalszy.
 • 2. Wiosenna łąka
 • 3. Rodzina łączy pokolenia
 • 4. Od złości do radości- poznajemy nasze emocje
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE:

 • 1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych: godło, flaga. Przybliżenie dzieciom legend związanych z naszym krajem.
 • 2. Poznają wiadomości o środowisku przyrodniczym jakim jest łąka i jej mieszkańcach,
 • 3. Utrwalenie i sprawdzenie posiadanych przez dzieci wiadomości o rodzinie. Rozumie znaczenie słowa: rodzina, rodzice, rodzeństwo, - zna role społeczne pełnione przez członków rodziny.
 • 4. Stwarzanie nowych sytuacji problemowych, wyzwalających u dzieci potrzebę samodzielnego rozwiązywania.

 • Pliki do pobrania:

  2022-04-02

  Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze na miesiąc kwiecień 2022

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Nowinki z wiejskiego podwórka
 • 2. Wkrótce Wielkanoc
 • 3. Jesteśmy małymi ekologami - szanujemy środowisko i promujemy dobre nawyki ( elementy z planu rocznego)
 • 4. Polska w baśniach i legendach.
 • Zadania do realizacji:

 • 1. Poznanie zwierząt dorosłych i młodych, hodowanych na wsi, wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka
 • 2. Zapoznanie z tradycjami Wielkanocnymi, rozwijanie potrzeby spędzania świąt z rodziną
 • 3. Kształtowanie postawy proekologicznej, poznawanie sposobów dbania o środowisko
 • 4. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozpoznawanie symboli narodowych: godło, flaga. Przybliżenie dzieciom legend związanych z naszym krajem.

 • Pliki do pobrania:

  2022-03-01

  Ciekawe dni w miesiącu marcu:

 • 08.03 DZIEŃ KOBIET
 • 10.03 DZIEŃ MĘŻCZYZNY
 • 22.03 DZIEŃ MORZA BAŁTYCKIEGO
 • 2022-03-01

  Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci 6-letnich na miesiąc marzec

  TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • 1. W marcu jak w garncu
 • 2. Nasze mamy pracują- wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo w pracy zawodowej rodziców
 • 3. Wszystko co żyje wodę pije ( temat z planu rocznego
 • 4. To wiosenka już puka do okienka
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Poznanie przysłów związanych z marcem, próby wyjaśniania ich sensu.
 • 2 Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez uczestnictwo w pracy zawodowej rodziców. Budzenie szacunku dla pracy kobiet w różnych zawodach, poszanowanie pracy pań w przedszkolu, mamy w domu.
 • 3. Znaczenie wody dla życia na ziemi, jej rola w życiu roślin i zwierząt. Wdrażanie dzieci do oszczędzania wody. Przeprowadzenie doświadczeń z wodą.
 • 4. Obserwacja zjawisk w okresie wczesnej wiosny i przedwiośnia: roztopy, pierwsze wiosenne kwiaty, pojawienie się pąków i liści. Prowadzenie kalendarza pogody.

 • Pliki do pobrania:

  2022-02-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc luty

  Tematy kompleksowe:

 • 1.Bezpiecznie korzystamy z komputera i internetu
 • 2. Poznajemy cztery żywioły: wodę, ziemię, ogień, powietrze
 • 3. Dawno , dawno temu….. żyły dinozaury
 • 4. Mali odkrywcy, warto być dociekliwym- budujemy układ słoneczny,
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Korzystanie z nowoczesnej technologii. Poznanie zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z komputera i Internetu, uwrażliwienie dzieci na zagrożenia związane z nadmiernym graniem w gry komputerowe.
 • 2. Budzenie wrażliwości na piękno Ziemi dzięki ukazaniu jej różnorodności, zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku naturalnemu – plan roczny.
 • 3. Kształtowanie u dzieci pozytywnego obrazu siebie samego i świata dookoła, budzenie wiary we własne możliwości i umiejętności.
 • 4. Wprowadzenie pojęcia dociekliwość rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak najwięcej.
 • 5. Poznanie liter n,s r– małej i wielkiej, drukowanej i pisanej oraz cyfry 6, 7 , znaku "=" .
 • 6. Systematyczne utrwalenie dotychczas poznanych liter i cyfr, odczytywanie krótkich wyrazów. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci.

 • Pliki do pobrania:

  2022-01-10

  Samodzielność jako potrzeba rozwojowa


  Pliki do pobrania:

  2022-01-02

  Kalendarz imprez i uroczystości w styczniu

 • 17 stycznia - Dzień Pizzy
 • 21-22 stycznia- Dzień Babci i Dziadzia- nagranie
 • 2022-01-02

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc styczeń

  Tematy kompleksowe:

 • 1. PŁYNIE CZAS-NOWY ROK 2022
 • 2. ZIMOWE POTRZEBY ZWIERZĄT
 • 3. MŁODZI I STARSI – PAMIĘTAMY O BABCI I DZIADZIU
 • 4. BEZPIECZNE SPORTY ZIMOWE
 • Zadania wychowawcze:

 • 1.Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej. Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku .
 • 2. Uświadamianie dzieciom konieczności dokarmiania ptaków zimą, organizowanie ,, ptasich stołówek ‘’
 • 3. Budzenie szacunku i uwrażliwianie na potrzeby starszych ludzi.
 • 4. Uświadomienie dzieciom zależności między aktywnością ruchową i sportową oraz wyborem aktywnego wypoczynku a prawidłowym rozwojem organizmu.

 • Pliki do pobrania:

  2021-12-04

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc grudzień

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Jesteśmy życzliwi i pomocni
 • 2. Nadchodzi zima, komu możemy pomóc ? ( temat z planu rocznego)
 • 3. Przygotowujemy się do Świąt poznając polskie tradycje
 • 4. Wesołych Świąt!
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Kształtowanie u dzieci pozytywnych wartości, integrowanie grupy, tworzenie miłej atmosfery zachęcającej do współdziałania
 • 2. Zapoznanie z tematem pomagania zwierzętom w okresie zimowym; rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody; kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie.
 • 3. Poszerzanie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych, wytwarzanie świątecznego nastroju
 • 4. Wprowadzenie w radosną atmosferę świąt Bożego Narodzenia.

 • Pliki do pobrania:

  2021-11-08

  Jak poradzić sobie w czasach pandemii?


  Pliki do pobrania:

  2021-11-01

  Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie:

 • 16 listopada - Dzień Jeża
 • 18 listopada - Dzień Bicia Rekordów
 • 24 listopada - Katarzynki
 • 26 listopada - Eko- zabawa andrzejkowa
 • 2021-11-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc listopad

  Tematy kompleksowe:

 • 1. JA I MOI PRZODKOWIE. DRZEWO GENEALOGICZNE
 • 2. MÓJ DOM- POLSKA
 • 3. JESIENNE ZABAWY Z MUZYKĄ I WIATREM –elementy tematów z Planu Rocznego
 • 4. MY O SWOJE ZDROWIE DBAMY. BO SIĘ ZDROWO ODŻYWIAMY I UBIERAMY
 • 5. ZDROWIE TO NASZ SKARB- „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”- temat z Planu Rocznego
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Poznanie wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno- dążenie do ich zrozumienia
 • 2.Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, oraz postawy patriotycznej
 • 3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych. Kształtowanie kreatywności i twórczości muzycznej. Poznanie źródeł energii jakim jest wiatr.
 • 4. Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
 • 5. Utrwalenie wiadomości na temat różnych źródeł dymu i ich szkodliwości dla środowiska i zdrowia

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-25

  Informujemy, iż nagranie inscenizacji z okazji Dnia Drzewa, planowane jest na czwartek 28 października

  2021-10-02

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu październiku:

 • 6 października - Dzień Uśmiechu
 • 7 października - Wycieczka do Nadleśnictwa Tuszyma
 • 19 października – Dzień Drzewa
 • 25 października – Dzień origami
 • 2021-10-02

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc październik

  Tematy kompleksowe:

 • 1. W zdrowym ciele zdrowy duch.
 • 2. Jesienne niespodzianki od Pani Jesieni.
 • 3. Jesienne granie…jesienne drzew poznawanie…( z planu rocznego).
 • 4. My się zimy nie boimy - tworzymy algorytm jesiennych przetworów.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw prozdrowotnych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do aktywności ruchowej.
 • 2. Dostrzeganie walorów estetycznych krajobrazu jesiennego; rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • 3 . Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw wybranych drzew; rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów.
 • 4. Wdrażanie do pomagania innym w codziennych obowiązkach w domu i przedszkolu.

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-01

  2021-09-02

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w miesiącu wrześniu:

 • 17.09- ,, Myślę więc nie śmiecę’’ –akcja sprzątanie świata
 • 20.09- Dzień przedszkolaka
 • 30.09 – Dzień chłopaka
 • 2021-09-02

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc wrzesień

  Tematy kompleksowe :

 • 1. W MOIM PRZEDSZKOLU FAJNIE JEST - PRZEDSZKOLNY SAVOIR- VIVRE
 • 2. MÓJ DOM, MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MOJE BEZPIECZEŃSTWO
 • 3. JA, TY I ŚRODOWISKO
 • 4. CO NAM JESIEŃ W KOSZU NIESIE- KODEKS MAŁEGO EKOLOGA
 • Zadania do realizacji:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa- uważne poruszanie się w budynku i ogrodzie przedszkolnym. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach(przestrzeganie zasad ruchu drogowego, stosowanie się do znaków drogowych sygnalizacji świetlnej)
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Wyrabianie umiejętności i przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość osobistą i własnego otoczenia.
 • Rozwijanie zainteresowania dzieci jesienną przyrodą. Poznanie praw i obowiązków małego ekologa.

 • Pliki do pobrania: