Motylki

2022-06-04

Kalendarz imprez i uroczystości w CZERWCU

* 1 czerwca - Dzień Dziecka - zabawy w grupie
* 9 czerwca - Wycieczka do Kopalni Soli ,,Bochnia"
* 14 czerwca - Teatrzyk i dmuchaniec (zabawy w ogrodzie)
* 15 czerwca - Zabawy z animatorkami z Kulkolandii
* 21 czerwca - Wyjście na lody

2022-06-04

Plan pracy wychowawczo –kształcącej dla dzieci 5-letnich (CZERWIEC 2022)

Tematy kompleksowe:
1. Warto mieć przyjaciół.
2. Kolorowe lato.
3. Aktywny wypoczynek czyli wakacyjne podróże.
4. Bezpieczeństwo – ważna sprawa!


Zadania wychowawcze:
1.Dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół, poznanie i zrozumienie wartości akceptacji.
2. Spostrzeganie zmian w przyrodzie, charakterystycznych dla danej pory roku, poznanie środowiska łąki i jej mieszkańców.
3. Zrozumienie pojęcia aktywny wypoczynek, poznanie sposobów i zasad wypoczynku w górach, nad morzem, jeziorem i rzeką.
4. Utrwalenia zasad bezpiecznego odpoczywania podczas wakacji, poznanie pracy ratownika wodnego oraz rozwijanie zainteresowania ciekawymi sposobami organizowania czasu wolnego.


Pliki do pobrania:

2022-05-03

Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu maju

 • DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK – wyjście do Biblioteki Miejskiej, poznanie biblioteki, zapoznanie z zawodem bibliotekarza, zachęcenie do częstego odwiedzania biblioteki
 • KODOWANIE z Robot Myszą Code & Go –doskonalenie , umiejętności prostego kodowania i programowania dla dzieci.
 • DZIEŃ RODZINY – wzmacnianie więzi rodzinnych, sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich przygotowanym montażem słowno – muzycznym
 • 2022-05-03

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 5-letnich (maj) 202122

  Tematy kompleksowe:

 • I: Z KULTURĄ ZA PAN BRAT - POLSKIE SYMBOLE NARODOWE .
 • II. W KRAINIE BASNI I BAJECZEK – JAK POWSTAJE KSIĄŻKA.
 • III.EMOCJE I UCZUCIA – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ.
 • IV. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA –DRZEWO GENEALOGICZNE
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotyzmu. Kształtowanie wartości szeroko rozumianej kultury
 • 2. Poznanie wartości” szacunek do książki„ -rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, poznanie etapów powstawania książki; rozwijanie ciekawości poznawczej, budzenie zainteresowania książkami poprzez różnorodne zabawy .Rozumienie konieczności dbania o książki.
 • 3. Zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób. Przekazywanie dzieciom wartości i norm postępowania, wspieranie ich w rozwoju i kształtowaniu jego osobowości.
 • 4. Poznanie roli i wartości rodziny, rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach; ukazanie znaczenia bycia w rodzin
 • 2022-04-02

  W jaki sposób zachęcać dzieci do picia wody? - Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2022-04-02

  Kalendarz imprez i uroczystości w KWIETNIU

  6 kwietnia – Dzień sportu
  22 kwietnia – Dzień Ziemi
  25 kwietnia – Dzień bez hałasu

  2022-04-02

  Plan pracy dydaktycznej dla dzieci 5-letnich (Kwiecień 2022)

  Tematy kompleksowe:
  1. Przygotowania do Świąt Wielkanocnych.
  2. Sportowa aktywność ruchowa.
  3. W świecie kultury.
  4. Dziecięcy Savoir-vivre i ekokultura (dzień bez hałasu z planu rocznego).

  Zadania wychowawcze:
  1.Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą, symboliki jajka, jego budowy i właściwości, samodzielne odkrywanie, wyciąganie wniosków i wyrażanie radości.
  2.Propagowanie wśród dzieci aktywności fizycznej, zamiłowania do sportu oraz zdrowego stylu życia, wdrażanie zasad fair play i zdrowej rywalizacji.
  3.Kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej oraz zachowania się w miejscach publicznych np. w teatrze, kinie, muzeum, na koncercie.
  4. Poznanie zasad zachowania w towarzystwie: podczas przyjęcia, posiłku oraz zakupów, a także kształtowanie postaw proekologicznych.


  Pliki do pobrania:

  2022-03-01

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 5-letnich (marzec) 202122

  Tematy kompleksowe:

 • RAKIETĄ DO GWIAZD- W KOSMOSIE NIE JESTESMY SAMI.
 • W ŚWIECIE WYNALAZKÓW.
 • ”W MARCU JAK W GARNCU”- WĘDRÓWKA WODY W PRZYRODZIE ( z planu rocznego).
 • WIOSENNE PRZEBUDZENIE W POLU, ZAGRODZIE I KURNIKU.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny, wybranego pojazdu kosmicznego
 • Kształtowanie wartości jaka jest dążenie do wiedzy, poznanie najważniejszych dla ludzi wynalazków ( żarówka , komputer , telefon..) , utrwalenie numerów alarmowych
 • 3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku .Obserwowanie zmian zachodzących wiosną – pierwsze kwiaty, pąki na drzewach. Kształtowanie wartości jaka jest wytrwałość w dążeniu do celu.
 • 4. Poznanie zwierząt gospodarskich, udomowionych i ich roli w życiu człowieka – zawód rolnik znaczenie jego pracy dla innych.
 • Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu marcu

 • 08 marzec DZIEŃ KOBIET- prezentacja układu tanecznego „Małe serduszko” pieczenie piernikowych serc ozdabianie ich ; zabawy muzyczne
 • 04 marzec KODOWANIE z Robot Myszą Code & Go –kodowania i programowania dla dzieci.
 • 19 marzec POŻEGNANIE ZIMY I POWITANIE WIOSNY zielony dzień , zabawy tropiące
 • 22 marzec DZIEŃ WODY - niebieski dzień gry i zabawy sportowe ; rozumienie konieczności oszczędzania wody w życiu codziennym ,rola wody w przyrodzie
 • 30 marzec DZIEŃ WRÓBLA – program artystyczny „Sad ornitologiczny” , rozumienie znaczenia ptaków w przyrodzie

 • Pliki do pobrania:

  2022-01-30

  Plan pracy dydaktycznej dla dzieci 5-letnich (Luty 2022)

  Tematy kompleksowe:
  1. Przyroda i jej cztery żywioły - z planu rocznego.
  2. Wielka wyprawa.
  3. Nasza planeta Ziemia i dalekie podróże.
  4. Nasze zmysły i ich wyciszenie.


  Zadania wychowawcze:
  * Uwrażliwienie na piękno przyrody, kształtowanie poczucia szacunku wobec jej sił (żywiołów) oraz dbania o środowisko naturalne.
  * Rozwijanie dziecięcej otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń, poznanie nazewnictwa i charakterystyki różnych sposobów podróżowania.
  * Zaznajomienie dzieci z globusem, przybliżenie wyobrażenia świata jako planety Ziemi, poznanie mieszkańców, fauny i flory, ,,ciepłych i zimnych" krajów.
  * Utrwalenie znajomości zmysłów człowieka i sposobów dbania o nie, na bazie doświadczeń, eksperymentów, bajek i piosenek. Nauka wyciszenia i relaksacji.


  Pliki do pobrania:

  2022-01-30

  Kalendarz imprez i uroczystości w lutym

  *1.02 Dzień Bezpiecznego Internetu
  *9.02 Zabawa karnawałowa
  *14.02 Walentynki
  *17.02 Dzień Kota

  2022-01-30

  Woda dla dziecka - jak wybrać?


  Pliki do pobrania:

  2021-12-30

  Kalendarz imprez i uroczystości w styczniu

 • 20,21 styczeń DZIEŃ BABCI I DZIADKA - kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków , wyrażanie swoich emocji poprzez śpiewanie, recytowanie wierszy, taniec
 • 14 styczeń DZIEŃ ŚNIEGU I PINGWINA- pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach pory roku-zimy i mieszkańców krainy wiecznego lodu i śniegu , wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • 29 styczeń DZIEŃ SKŁADANKI I ŁAMIGŁOWEK - kształcenie u dzieci umiejętności rozwiązywanie składanek i łamigłówek uczenie logicznego myślenia, rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni
 • 2021-12-30

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 5-letnich (styczeń) 2022

  Tematy kompleksowe:

 • PŁYNIE CZAS.
 • SPORT TO ZDROWIE- BEZPIECZNE ZABAWY NA LODZIE.
 • MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK.
 • SPOSOBY NA ZIMOWĄ NUDĘ- „WIRTUALNE EKO-WYCIECZKI” (z planu rocznego).
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Kształtowanie poczucia szacunku do drugiego człowieka wobec starszych ludzi, poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem. Zjawiska rytmicznie występujące w przyrodzie
 • Wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawa zdrowia w życiu fizycznym
 • 3. Poznanie wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność , odwaga, szczęście, piękno – dążenie do ich zrozumienia. Drzewo genealogiczne rodziny – rola dziadków w naszym życiu.
 • 4. Obserwowanie zmian zachodzących zima. Poznanie sposobów na kreatywne spędzanie wolnego czasu z wykorzystaniem dostępnych nośników przekazu , rozumienie zagrożeń jakie czekają na dziecko w sieci wykorzystanie cyklu bajek „Owca w sieci”.

 • Pliki do pobrania:

  2021-12-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w grudniu

  * 6 grudnia - Mikołajki
  * 20 grudnia - Dzień ryby
  * 22 grudnia - Uroczysta Wigilia połączona z grupowym konkursem kolęd i pastorałek

  2021-12-05

  Woda a zdrowie - FAKTY i MITY


  Pliki do pobrania:

  2021-12-05

  Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej na miesiąc grudzień 2021

  Tematy kompleksowe:
  1. Zimą przedszkolaki dbają o zwierzaki (plan roczny).
  2. Dobre ciepło w zimne dni.
  3. Choinka piękna jak las.
  4. Wesołych Świąt - wesoła nowina.


  Zadania wychowawcze:
  * Budzenie poczucia troski jako istotnej wartości w życiu, poprzez dostrzeganie potrzeb i pomaganie innym ludziom i zwierzętom.
  * Kształtowanie świadomego wyboru ciepłej odzieży do pory roku, poznanie źródeł ciepła i energii oraz urządzeń elektrycznych.
  * Poznanie różnych form komunikacji międzyludzkiej, najważniejszych tradycji świątecznych oraz elementów i sposobów wykonywania świątecznej dekoracji.
  * Poznanie historii Narodzenia Pańskiego i utrwalenie zwyczajów wigilijnych, rozwijanie wiedzy o teatrze oraz umiejętności aktorskich.


  Pliki do pobrania:

  2021-11-07

  Bezstresowo, autorytarnie czy demokratycznie?


  Pliki do pobrania:

  2021-11-01

  Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie

 • 9 listopad „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” -kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych względem własnego kraju , przybliżenie symboli narodowych: flaga, godło i hymn
 • 10 listopad „DZIEŃ JEŻA” – poznanie ciekawostek o jeżach ,rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, uwrażliwianie na krzywdę zwierząt i możliwość niesienia im pomocy
 • 22 listopad „DZIEŃ KREDKI” –utrwalenie nazw barw podstawowych, i pochodnych, ,umiejętność łączenia barwy tak, aby otrzymać określony kolor,
 • 26 listopad „MAGIA I CZARY – CZYLI EKOLOGICZNY BAL ANDRZEJKI ‘’– przygotowanie przy pomocy rodziców strojów z motywami ekologicznymi, pokaz mody, wybór najładniejszego stroju, zabawy przy muzyce, konkurencje zręcznościowe z wykorzystaniem gazet i plastikowych butelek, materiałów do recyklingu
 • 2021-11-01

  Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc listopad 2021

  Tematy kompleksowe:

 • I. Przedszkolak to taki patriota mały-miejscowość , w której mieszkam.
 • II. Piękna nasza Polska cała – polskie symbole narodowe.
 • III. Sposoby na jesienną nudę – jesteśmy pomysłowi.
 • IV. Czyste powietrze wokół nas – zielona energia wiatrowa.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Poznanie pojęcia „miłość do Ojczyzny”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się , budowanie tożsamości narodowej. Uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście.
 • 2. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotyzmu, kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.
 • 3. Poznanie wartości ”pomysłowość” rozwijanie wyobraźni, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu, rozwijanie upodobań i pomysłowości, rozbudzanie ciekawości światem.
 • 4. Rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do aktywnego poznania otaczającej rzeczywistości poprzez działanie – zabawy z wiatrem. Poznanie odnawialnych z odnawialnymi źródłami energii.

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-22

  Bezpieczeństwo w sieci - Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2021-10-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu październiku

  * 1 października - Dzień Muzyki i Uśmiechu
  * 8 października - Dzień Drzewa
  * 25 października - Dzień Kundelka

  2021-10-05

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej dla dzieci 5-letnich - PAŹDZIERNIK 20212022

  Tematy kompleksowe:
  1. Idzie jesień przez świat.
  2. Jesienna przyroda.
  3.Koszyk Pani Jesieni.
  4. Skarby jesieni.
  Zadania wychowawcze:
  1. Utrwalenie u dzieci znajomości podstawowych cech, znamion pory roku jaką jest jesień. Poszerzanie doznań estetycznych poprzez uwrażliwienie na piękno przyrody oraz jej ochronę (z planu rocznego- Dzień Drzewa).
  2. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi zachowaniami zwierząt w okresie jesiennym. Poznanie wybranych gatunków zwierząt, ich domów oraz sposobów przygotowywania się do zimy.
  3. Wyjaśnienie pojęcia pracowitość - zwrócenie uwagi na wartość jaką niesie ze sobą wysiłek osób pracujących na roli. Utrwalanie znajomości roślinności występującej na polach, w sadach, lasach i parkach.
  4. Zapoznanie dzieci z możliwościami wykorzystania i przetwarzania „darów jesieni” jako sposobu przygotowywania się do zimy.


  Pliki do pobrania:

  2021-09-12

  Jak rozpoznać nadpobudliwość u dziecka? - artykuł dla rodzica :)


  Pliki do pobrania:

  2021-09-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu wrześniu

 • 20 wrzesień DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA – kultywowanie tradycji przedszkolnych, zabawy przy przebojach dla dzieci przeplatane konkurencjami sportowymi i zabawami integracyjnymi ( niebieski dzień)
 • 30 wrzesień DZIEŃ CHŁOPAKA - kształtowanie kulturalnych zachowań wobec dziewczynek ,czerpanie radości z wspólnej zabawy „Prezentacja i wybór Misterów” w konkurencjach sportowo-taneczno-motoryzacyjnych
 • 17 wrzesień SPRZATANIE ŚWIATA - rozwijanie u dzieci pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych, kształtowanie współodpowiedzialności za stan najbliższego środowiska ; sprzątanie najbliższego otoczenia w rękawicach ochronnych
 • 2021-09-05

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 5-letnich 202122

  Tematy kompleksowe:

 • I. ZNÓW W PRZEDSZKOLU – WAKACYJNE WSPOMNIENIA.
 • II. BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA.
 • III. PORTRET NASZEJ GRUPY –POMOCNA DŁOŃ.
 • IV.NADESZŁA JESIEŃ- KODEKS MAŁEGO EKOLOGA.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie. Kształtowanie postawy opiekuńczej , rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych.
 • 2. Doskonalenie nawyku przechodzenia przez ulicę tylko w wyznaczonych miejscach i pod opieką dorosłych– poszerzenie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • 3. Poznanie wartości moralnych takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność , odwaga, sprawiedliwość. Kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi . Poznanie sytuacji zagrażających zdrowiu , życiu i bezpieczeństwu.
 • 4. Obserwowanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie –poznanie praw i obowiązków małego ekologa

 • Pliki do pobrania: