Motylki

2024-06-02

Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w CZERWIEC

 • 03.06 – wyjazd do DK "Mors" na spektakl "Czarodziejskie słowa"
 • 04.06 - zabawy w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka – konkurencje sportowe; lody
 • 06.06 – wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle
 • 13.06 - uroczysty montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Mamy i Taty
 • 21.06 – Dzień Pustej Sali – akcja edukacyjna na świeżym powietrzu, połączona z powitaniem LATA i wyjściem na lody do pobliskiej lodziarni.
 • 2024-06-02

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na CZERWIEC

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 • 2. Lato, lato, lato czeka.
 • 3. Wkrótce wakacje.
 • 4. Zwiedzamy świat.
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Poszerzenie wiedzy o wartości jaką jest przyjaźń. Rozwijanie mowy, poprzez wypowiadanie się pełnym zdaniem na określony temat. Kształtowanie postaw koleżeńskich, integrowanie się poprzez wspólną zabawę oraz poznawanie nowych informacji o kolegach i koleżankach z grupy. Zapoznane z wyglądem dzieci z różnych zakątków świata, wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo -ruchowej. Rozwijanie orientacji przestrzennej i umiejętności przeliczania w poznanym zakresie.
 • 2. Zapoznanie z przysłowiem „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” - rozwijanie logicznego myślenia, wiedzy ogólnej oraz kreatywności. Poznanie zwiastunów lata oraz krajobrazu wsi latem – doskonalenie wypowiadania się pełnym zdaniem, opisu obrazka oraz nauka zadawania pytań do ilustracji. Rozwijanie kreatywności podczas projektowania stroju dla Pani Lato. Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie dodawania i odejmowania oraz przeliczania na konkretach. Kształcenie percepcji słuchowo – ruchowej, rozwianie poczucia rytmu oraz umiejętności współpracy w grupie.
 • 3. Rozwijanie wiedzy nt. wakacji, określanie kierunków i możliwości podróżowania z uwzględnieniem różnych środków lokomocji. Ćwiczenia w wyodrębnianiu pierwszej głosi w wyrazach. Kształtowanie logicznego myślenia oraz wiedzy nt. przygotowania do podróży, przedmiotów potrzebnych w konkretnych miejscach podróżowania. Doskonalenie kontynuowania samodzielnie zauważonego rytmu oraz przeliczania. Poznanie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów, określanie czynności jakie można podejmować w różnego typu miejscach wypoczynku.
 • 4. Rozbudzenie zainteresowania podróżami, poznanie państw sąsiadujących z Polska, ich flag, cech charakterystycznych oraz popularnych zwyczajów. Utrwalenie wiedzy nt. tego ze znajdują się ona na kontynencie europejskim, poznanie pozostałych kontynentów poprzez zabawy z globusem i interaktywną Mapa Świata. Rozwijanie wiedzy ogólnej i logicznego myślenia poprzez poznanie czym jest biuro podróży, zdobywanie informacji nt. ciekawych miejsc w Europie i na świecie. Doskonalenie zdolności matematycznych tj. rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych oraz wyobraźni przestrzennej poprzez budowanie pojazdów z figur oraz dospanych rodzajów klocków.

 • Pliki do pobrania:

  2024-04-28

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w MAJU

 • 1. 06.05.2024 - wyjście do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
 • 2. 08.05.2024 - wyjazd do "Wymarzonych ogrodów"
 • 3. 13.05.2024 - wyjazd do Nadleśnictwa w Pustkowie Osiedlu
 • 4. 27.05.2024 - udział w projekcie "Sprintem do maratonu" X edycja
 • 5. 20.05.2024 - wizyta pszczelarza - Dzień Pszczoły
 • 6. 24.05.2024 - Piknik Integracyjny
 • 2024-04-28

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w MAJU

  2024-04-28

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na MAJ

  TEATY KOMPLEKSOWE

 • 1. PUK, PUK TO JA SZTUKA
 • 2. W ŚWIECIE ZWIERZĄT
 • 3. CO W TRAWIE PISZCZY
 • 4. MOJA MAMA I MÓJ TATA
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Zapoznanie z budową, wyglądem oraz brzmieniem wybranych instrumentów muzycznych. Poznanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową, rozwijanie mowy, czyta-nie globalne wyrazów. Zapoznanie z polskimi monetami i banknotami, rozwijanie umiejętności dopełniania do określonej liczby. Przeprowadzenie eksperymentu – barwienie makaronu, poznanie struktury makaronu suchego, ugotowanego.
 • 2. Poznawanie wybranych zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne) oraz poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla. Wzbogacenie wiedzy o zwierzęta zamieszkujące morza i oceany, pola i lasy. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • 3. Zapoznanie z nazwami roślin i zwierząt zamieszkujących na łące oraz znaczeniem barw ochronnych w ich życiu. Zdobycie informacji na temat pszczół i zawodu pszczelarza. Dostrzeganie piękna majowej przyrody. Obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. Utrwalenie zasad układania rytmu oraz umiejętności kodowania
 • 4. Zapoznanie z pojęciem rodzina z rolą mamy i taty w życiu dziecka. Nazywanie i określenie członków rodziny. Poznanie różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu z rodziną –rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, budowanie pytań. Budzenie uczu-cia przywiązania i szacunku do wszystkich członków rodziny. Układanie kompozycji z figur geometrycznych, rozwijanie umiejętności przeliczania.

 • Pliki do pobrania:

  2024-03-24

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w KWIETNIU

 • 04.04.2024 Światowy Dzień Sportu
 • 10.04.2024 Wizyta Stomatologa z ZOZ Dębica
 • 11.04.2024 Wyjście do pobliskiej biblioteki - Dzień Książki
 • 12.04.2024 Dzień Ziemi
 • 15.04.2024 Wyjście do Kina Śnieżka na bajkę pt. "Basia złość" w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 15.04.2024 Teatrzyk
 • 18.04.2024 Zajęcia muzyczne ze szkołą YAMAHA
 • 2024-03-24

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na KWIECIEŃ

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. WIOSNA NA WSI
 • 2. DBAMY O PRZYRODĘ
 • 3. GDZIE MIESZKAM?
 • 4. POLSKA – MOJA OJCZYZNA
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Poszerzenie wiadomości na temat zwierząt z wiejskiego podwórka, poznawanie produktów otrzymywanych od tych zwierząt oraz utrwalenie ich nazw. Zapoznanie z pracą rolnika oraz wskazywanie produktów pochodzących z upraw rolniczych. Rozwijanie umiejętności wy-powiadania się na dany temat. Poznanie litery f, F w toku zabawy. Rozwijanie umiejętności szacowania wagi przedmiotów – używanie pojęć ciężki, lekki, szeregowanie przedmiotów według długości oraz wielkości.
 • 2. Kształtowanie postaw proekologicznych, zapoznanie z pojęciem recykling oraz właściwą segregacją śmieci. Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do roślin. Zachęcenie do dbania o swoje najbliższe środowisko, wyrabianie poczucia współodpowiedzialności za przyrodę. Poznanie litery ż, Ż w toku zabawy, analiza i synteza słuchowa na poziomie głoski i sylaby. Rozwijanie umiejętności układania rytmów i przeliczania.
 • 3. Budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością. Zapoznanie z herbem swojej miejscowości oraz charakterystycznymi miejscami miasta. Utrwalenie znajomości własnego adresu – miasto, ulica, numer domu. Kształtowa¬nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania. Zapozanie z nazwą i wyglądem różnych domów. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat oraz analizy i syntezy wyrazów. Przypomnienie figur geometrycznych, kształtowanie umiejętności liczenia poszczególych elementów.
 • 4. Poszerzanie wiadomości na temat swojego kraju. Wzbogacanie słownika o pojęcia: ojczyzna, stolica, patriota, Europa, Unia Europesjka. Budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych. Poznanie litery h, H w toku zabawy. Analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby. Poznanie narzędzi do mierzenia płynów oraz rozwijanie umiejętności mierzenia płynów

 • Pliki do pobrania:

  2024-03-01

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w MARCU

 • 01.03 – wiosenno – wielkanocna sesja fotograficzna
 • 04.03 – wyjazd na teatrzyk do DK MORS oraz obejrzenie występu przyjezdnego teatrzyku w przedszkolu.
 • 11.03 - wyjście do kina „Śnieżka” w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 15.03 – Dzień PIEKARZA – wyjście do pobliskiej piekarni
 • 20 .03 - Dzień DENTYSTY – wizyta stomatologa w przedszkolu
 • 22.03 – Dzień WODY
 • 11-22.03 – udział w ogólnopolskiej akcji „Laurka dla Strażników Lasów - Edycja III
 • 2024-03-01

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na MARZEC

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Pogoda marcowa.
 • 2. Mamy różne charaktery.
 • 3. Wiosno ach to ty!
 • 4. Wielkanoc.
 • Zadania do realizacji:

 • 1. Zapoznanie z rożnymi symbolami pogodowymi oraz przysłowiem „W marcu jak w garncu”, rozwijanie logicznego myślenia oraz mowy, odkrywanie litery u, U w toku zabawy, budzenie zainteresowania literami, analiza i synteza na poziomie głosek i sylab. Rozwijanie umiejętności matematycznych: przeliczania, segregowania przedmiotów według rodzaju oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych. Zainteresowanie zabawami badawczymi, nauka obserwacji, wyciągania logicznych wniosków, a także poczucia rytmu i interpretacji ruchowej do piosenki.
 • 2. Poszerzenia wiedzy o emocjach, rozwijanie umiejętności ich rozróżniania. Doskonalenie prawidłowego wypowiadanie się pełnym zdaniem i koncentracji uwagi, poznanie litery ł, Ł, w toku zabawy, analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: długi – krótki, dłuższy – krótszy, rozwijanie logicznego myślenia oraz kontynuowanie wzoru zgodnie z zauważonym rytmem. Kształtowanie postaw prospołecznych poprzez odróżnianie zachowań pozytywnych od negatywnych.
 • 3. Utrwalanie wiadomości na temat oznak rozpoczynającej się wiosny oraz ptaków powracających do Polski, rozwijanie sprawności manualnej i motoryki małej, odkrywanie litery c, C, - budzenie zainteresowania literami w toku zabawy oraz wyodrębnianie głosek i sylab. Doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie twórczego myślenia, odkrywanie zapisy cyfrowego liczby 10. Rozwijanie mowy, rozumienie konieczności robienia wiosennych porządków. Kształtowanie postawy badawczej, zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
 • 4. Rozwijanie mowy i percepcji słuchowej poprzez poznawanie wielkanocnych tradycji i staropolskich zwyczajów, budzenie zainteresowanie literami, poznanie litery j, J, prawidłowe wyodrębniania głosek i sylab. Rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności kulinarnych, dbanie o porządek na stanowisku pracy. Doskonalenie umiejętności przeliczania oraz poznanie ODEJMOWANIA na podstawie zadań tekstowych. Ilustrowanie piosenki ruchem, wyrabianie wyobraźni muzycznej i koordynacji słuchowo-ruchowej. Zapoznanie z czynnikami potrzebnymi do wzrostu rośliny, wykonanie grupowej hodowli.

 • Pliki do pobrania:

  2024-01-28

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w LUTYM

 • 08.02 Dzień bezpiecznego internetu
 • 12.02 wyjście do DK „Śnieżka” na film pt. „Wiking Tippi”, w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 14.02 Wycieczka do teatru Maska na spektakl "Statek Noego"
 • 19.02 Spotkanie z ratownikiem medycznym
 • 26.02 Dzień Dinozaura
 • 29.02 Zajęcia muzyczne z szkołą YAMAHA
 • 2024-01-28

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2024-01-28

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na LUTY

  Tematy kompleksowe:

 • 1. BAŚNIE, BAJKI, BAJECZKI
 • 2. WSPANIAŁE ZABAWY NA ŚNIEGU
 • 3. TAJEMNICE KOSMOSU
 • 4. W DZIECIECYM LABORATORIUM
 • 5. ZWIERZĘTA SPRZED MILIONÓW LAT
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Wzbudzenie zainteresowania literaturą dla dzieci, zachęcenie do słuchania utworów literac-kich. Zapoznanie z procesem powstawania książki .Umiejętność rozpoznawania bohaterów danych baśni oraz odróżnianie dobra od zła. Poznanie litery g, G w toku zabawy. Rozwijanie umiejętności przeliczania w poznanym zakresie. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 0.
 • 2. Poszerzenie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy. Zapoznanie z zimowymi sportami. odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych. Poznanie litery w,W w toku zabawy. Analiza i synteza na poziomie głoski i sylaby. Utrwalenie przeliczania w zakresie 5 i 8.
 • 3. Zapoznanie z nazwami planet Układu Słonecznego. Rozwijanie zainteresowania na temat pojazdów kosmicznych, zapoznanie z osobami które odbyly lot w kosmos. Poznanie litery p, P w toku zabawy. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 9, stosowanie liczebników porządkowych. Zapoznanie z określeniami: mały, większy, największy, mniej, więcej.
 • 4. Wzbudzenie zainteresowania światem poprzez przeprowadzenie eksperymentów badawczych – prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków, rozwijanie dziecięcej cie-kawości. Zdobywanie informacji na temat pracy naukowca. Poznawanie właściwości magnesu
 • 5. Poszerzenie wiedzy o dinozaurach – zapoznanie z różnymi gatunkami oraz nazwami wybranych dinozaurów. Zapoznanie z pracą paleontologa. Rozwijanie umiejętności przeliczania, wprowadzenie odejmowania jako ubywania, kontunuowanie rytmu. Poznanie litery z, Z w toku zabawy.
 • 2024-01-09

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2024-01-01

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia na miesiąc STYCZEŃ

 • 11.01 - Zajęcia muzyczne z szkołą YAMAHA
 • 15.01– wyjście do DK „Śnieżka” na film pt. „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”, w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 17.01 – Bal Karnawałowy
 • 23.01 - Dzień Pingwina
 • 24.01 – Dzień Babci i Dziadka
 • 25.01- Międzynarodowy Dzień LEGO
 • 2024-01-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc STYCZEŃ 2024, gr III„Motylki” (dzieci 4 i 5 - letnie)

  Tematy kompleksowe :

 • 2. Zwierzęta zimą.
 • 3. Kim są rodzice moich rodziców?
 • 4. Fryzjer, weterynarz czy lekarz?
 • Zadania do realizacji:

 • 1. Zapoznanie z różnymi rodzajami przyrządów do pomiaru czasu oraz poznanie zawodu zegarmistrza. Dostrzeganie przemijającego czasu na podstawie zmian pór roku (wskazywanie ich charakterystycznych cech) oraz dni tygodnia (utrwalenie ich nazw i kolejności). Poznanie litery s, S w toku zabawy, budzenie zainteresowania literami, rozwijanie słuchu fonematycznego podczas wyodrębniania sylab i głosek w wyrazach.
 • 2. Zdobywanie informacji nt. rodzajów i wyglądu ptaków pozostających w Polsce na zimę oraz sposobów ich dokarmiania. Poznanie zawodu leśnika oraz utrwanie nazw zwierząt leśnych i ich tropów, a także rodzajów drzew iglastych i liściastych. Odkrywanie litery n, N w toku zabawy, ćwiczenia na poziomie wyodrębniania sylab i głosek w wyrazach. Rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7, utrwalenie określeń najkrótszy, najdłuższy oraz wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów.
 • 3. Kształtowanie uczucia szacunku do osób starszych i przywiązania do swoich dziadków. Rozwijanie słownika czynnego, budowanie zdań złożonych podczas opowiadania o zabawie i czasie z nimi spędzonym. Poznanie litery b, B, budzeni zainteresowanie literami, analiza i synteza wyrazów na poziomie głoski i sylaby. Doskonalenie stosowania liczebników porządkowych, rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 7 na konkretach. Rozwijanie poczucia rytmu, orientacji w przestrzeni i koordynacji ruchowej.
 • 4. Poznanie różnych zawodów i ich charakterystyki oraz przyrządów potrzebnych do ich wykonywania w toku zabaw rozwijających percepcje wzrokowo - słuchowo – ruchową. Zdobywanie informacji kim z zawodu są moi rodzice. Wzbogacenie słownictwa o nazwy zawodów dawnych i współczesnych, rozwijanie umiejętności tworzenia pytań. Utrwalanie nazw kolorów i figur z KolorPiano. Wdrażanie do zabaw eksperymentalnych i zabaw badawczych z użyciem lupy.
 • Pliki do pobrania:

  2023-11-20

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2023-11-20

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia na miesiąc GRUDZIEŃ

 • 1. 08.12.2023r. Teatrzyk - wizyta Świętego Mikołaja
 • 2. 11.12.2023r. Wyjście do Kina Śnieżka na film "Mama Mu na gwiazdkę"
 • 3. 15.12.2023r. Dzień Guzika
 • 4. 18.12.2023r. Warsztaty ozdabiania pierników - zajęcia z rodzicami
 • 5. 21.12.2023r. Udział w Jasełkach
 • 2023-11-20

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc GRUDZIEŃ

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. ODWIEDZINY MIKOŁAJA
 • 2. ZIMA JEST CORAZ BLIŻEJ
 • 3. MAGIA ŚWIĄT
 • 4. ZABAWKI
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Zapoznanie z Mikołajem jako postacią kulturową, poznanie wyglądu Świętego Mikołaja. Dzieci dowiedzą się, jak w Polsce obchodzone są mikołajki, a jak obchodzi się je w innych miejscach na świecie. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. Poznanie litery l, L w toku zabawy. Rozwijanie umiejętności dodawania, przeliczania na konkretach. Ćwiczenia w wyodrębnianiu głosek i sylab.
 • 2. Umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy. Rozwijanie umiejętność zadawania pytań. Określanie wielkości, używając określeń: duży, większy, największy/ mały, mniejszy, najmniejszy. Wypowiadanie się zdaniami złożonymi, stosowanie kilkuzdaniowej wypowie-dzi. Rozpoznawanie i nazwanie podstawowej emocji: radość. Poznanie litery y, Y w toku zabawy. Poznanie zapisu cyfrowego liczby 0.
 • 3. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami, tradycjami bożonarodzeniowymi oraz sposobu przygotowywania się do Świąt Bożego Narodzenia. Dokonywanie analizy i syntezy wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa). Poznanie litery r, R w toku zabawy. Odkryją zapis cyfrowy liczby 7.
 • 4. Zapoznanie z etapami powstania pluszowego misia. Utrwalenie przeliczania elementów w dostępnym dla siebie zakresie. Zapoznanie z zabawkami jakimi bawiono się w przeszłości, a jakimi bawi się obecnie. Wcielą się w rolę aktora . Rozwijanie logicznego myślenia podczas zabaw z kodowaniem. Wdrażanie do dbania o własne i cudze rzeczy.

 • Pliki do pobrania:

  2023-10-20

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2023-10-20

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia na miesiąc listopad

 • 03.11.2023 Wyjście na Cmentarz Wojskowy
 • 09.11.2023 Dzień Zdrowego Jedzenia - Udział w Programie Edukacyjnym "Szkolne przygody Gangu Mocniaków"
 • 10.11.2023 Udział w akcji "Szkoła do hymnu"
 • 13.11.2023 Wyjście do DK "Śnieżka" na film Pettson i Findus - Mały kłopot, wielka przyjaźń w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 20.11.2023 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • 23.11.2023 Zabawa Andrzejkowa
 • 06.11.2023 Spotkanie z przedstawicielem schroniska dla zwierząt "Psi Azylek"
 • 2023-10-20

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc LISTOPAD

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. A DESZCZ PADA I PADA
 • 2. ZDROWIE NASZYM SKARBEM
 • 3. CO WIEM O POLSCE
 • 4. CZTERY ŻYWIOŁY
 • 5. CO UŁATWIA PRACĘ W DOMU
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Określanie zmian zachodzących jesienią – zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przy-rodzie. Rozbudzenie postawy badacza zjawisk przyrodniczych i fizycznych.
 • 2. Kształtowanie świadomej i czynnej postawy dziecka w dążeniu do zachowania zdrowia, za-poznanie dzieci ze słowem „zdrowie” , „witaminy” i jego znaczeniem.
 • 3. Poznanie prawidłowych nawyków higienicznych, uświadomienie dzieciom jak należy myć ręce i dlaczego do mycia rąk należy używać mydła.
 • 4. Kształtowanie postawy patriotycznej, rozbudzanie poczucia przynależności narodowej
 • 5. Rozpoznawanie godła, hymnu i barw narodowych Polski.
 • 6. Poznanie czterech żywiołów i ich roli w życiu człowieka. Wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania oraz formułowania wniosków
 • 7. Poznanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego oraz zasad bezpiecznego korzystania z nich, wzbogacenie słownictwa związanego z elektrycznością.
 • Pliki do pobrania


  Pliki do pobrania:

  2023-09-30

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2023-09-28

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w październiku

 • 02.10. - Dzień Poczty Polskiej - wyjście do Urzędu Pocztowego
 • 10.10 - Wycieczka do "Ranczo Muuu" w Chotowej
 • 16.10 - Wyjście do Kina Śnieżka
 • 24.10 - Wyjazd do Domu Kultury Mors na przedstawienie "Zaczarowany Świat Bajek"
 • 11.10 -Dzień Dziewczynek
 • 2023-09-28

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc październik


  Pliki do pobrania:

  2023-09-28

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc PAŹDZIERNIK

  TEMATY KOMPLEKSOWE

 • 1. Jesień w sadzie, w ogrodzie
 • 2. Zwierzęta jesienią
 • 3. Moja rodzina i mój dom
 • 4. Domowi ulubieńcy
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • 1. Rozpoznawanie owoców i warzyw, podanie ich nazwy, rozwijanie zmysłu dotyku i smaku.
 • 2.Poznawanie i utrwalenie wiadomości o zwyczajach zwierząt leśnych przygotowujących się do zimy.
 • 3. Zwrócenie uwagi na różnice w wyglądzie zwierząt przed nadejściem zimy.
 • 4. Poznanie rodzajów domów i nazwanie znajdujących się w nich pomieszczeń
 • 5. Utrwalenie nazw członków rodziny, poznanie swoich praw i obowiązków.
 • 6. Poznawanie wybranych zwierząt domowych oraz zasad właściwej opieki nad nimi.
 • 2023-09-06

  Artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2023-09-04

  Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc wrzesień


  Pliki do pobrania:

  2023-09-04

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 20 września- Dzień Przedszkolaka
 • 27 września- Spotkanie z Policjantami
 • 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, spotkanie z Panią Bibliotekarką
 • 2023-09-04

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc WRZESIEŃ

  TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • 1. Wspomnienia z wakacji
 • 2. Oto ja - człowiek, zmysły
 • 3. Moja droga do przedszkola
 • 4. Jesień w parku, w lesie
 • ZADANIA DO REALIZACJI

 • 1. Czynne uczestniczenie w życiu przedszkola: dziecko jako członek grupy przedszkolnej. Ro-zumienie i przestrzeganie zasad dotyczących zgodnego współżycia w grupie.
 • 2. Rozpoznawanie i nazywanie własnych i cudzych emocji i uczuć. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii. Zapoznanie z pojęciem zmysł, nazywanie zmysłów. Rozpoznawanie części ciała i nazywanie ich.
 • 3. Kształtowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach - rozumienie konieczności przestrzegania zasad ruchu drogowego. Poznanie pracy policjanta oraz wybranych środków transportu.
 • 4. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku. Zapoznanie z różnymi gatunkami drzew i ich owocami: dąb, kasztanowiec, ja-rzębina, oraz ich owoce: żołędzie, kasztany, korale jarzębiny.