Jeżyki

2022-06-01

Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu czerwcu

 • 1 czerwca - Dzień Dziecka.
 • 9 czerwca - Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni.
 • 23 czerwca - Uroczyste zakończenie przedszkola
 • 2022-06-01

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na czerwiec 2022

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Dzieci na świecie.
 • 2. Kolory lata.
 • 3. Bezpieczne wakacyjne podróże.
 • 4. Do widzenia przedszkole!
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół, poznanie i zrozumienie wartości akceptacji oraz znaczenia pojęcia "tolerancja".
 • 2.Budzenie ciekawości poznawczej poprzez doświadczenia, poznawanie kolorów tęczy.
 • 3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, rozwijanie wiedzy przyrodniczej.
 • 4. Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania tego środowiska.

 • Pliki do pobrania:

  2022-05-17

  Moje dziecko będzie pierwszoklasistą - artykuł dla rodzica


  Pliki do pobrania:

  2022-05-02

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na maj 2022

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Kto Ty jesteś? - Polak mały.
 • 2. Jak powstaje książka?
 • 3. Na wiosennej łące
 • 4. Razem jest wesoło
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Kształtowanie postawy patriotycznej; poznanie symboli narodowych.
 • 2. Poznanie różnego rodzaju książek; doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego
 • 3. Wzbogacenie wiedzy przyrodnicze
 • 4. Poznanie roli i wartości rodziny; doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich
 • 2022-04-02

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu kwietniu

 • 22 kwietnia - Dzień Ziemi
 • 29 kwietnia - przedstawienie taneczno - muzyczne "Wiosenna łąka"
 • 2022-04-02

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na kwiecień 2022

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Pracowita wiosna.
 • 2. W wiejskiej zagrodzie.
 • 3. Wielkanocne tradycje.
 • 4. Praca rolnika
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Wzbogacenie wiadomości dotyczących sposobów uprawy wybranych roślin.
 • 2. Utrwalenie wiadomości na temat zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • 3. Budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami; poznanie znaczenia tradycji.
 • 4. Poszerzenie wiedzy na temat znaczenia pracy rolnika dla ludzi.

 • Pliki do pobrania:

  2022-02-27

  Jak budować pewność siebie u dziecka - artykuł dla rodzica


  Pliki do pobrania:

  2022-02-27

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu marcu

 • 8 marzec - Dzień Kobiet
 • 22 marzec - Dzień Wody
 • 30 marzec - Dzień Muffinka
 • 2022-02-27

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na marzec 2022

  Tematy kompleksowe:

 • 1.Nasze ulubione baśnie.
 • 2.W marcu jak w garncu.
 • 3.Wszystko rośnie.
 • 4.Woda - jej zaskakujące właściwości (z Planu Rocznego).
 • Zadania wychowawcze:

 • 1.Poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami.
 • 2.Rozwijanie wiedzy na temat marcowych zjawisk atmosferycznych, wdrażanie do uważnego obserwowania przyrody.
 • 3.Rozpoznawanie oznak nadchodzącej wiosny, utrwalenie nazw wiosennych kwiatów.
 • 4.Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami mającymi związek z obiegiem wody w przyrodzie. Poznanie roli wody w życiu człowieka oraz właściwości wody.

 • Pliki do pobrania:

  2022-01-30

  Kalendarz imprez i uroczystości w lutym

 • 9 lutego - Zabawa karnawałowa
 • 14 lutego - Walentynki
 • 17 lutego - Dzień Kota
 • 2022-01-30

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc luty

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Odkopujemy ślady przeszłości.
 • 2. Karnawałowe szaleństwo.
 • 3. Śnię o gwiazdach i planetach.
 • 4. Czyste powietrze wokół nas (z planu rocznego).
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości.
 • 2. Zapoznanie ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy; rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu.
 • 3 . Pogłębienie wiedzy i słownictwa związanych z kosmosem; poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny; poznanie sposobu wykonania zegara słonecznego; dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy.
 • 4. Kształtowania prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci; wykształcenie umiejętności rozpoznawania rożnych źródeł dymów; zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego oraz wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 • Pliki do pobrania:

  2022-01-02

  Wpływ ruchu na zdrowie fizyczne dziecka w wieku przedszkolnym - artykuł dla rodzica


  Pliki do pobrania:

  2022-01-02

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu styczniu

 • 10 styczeń - Dzień Lizaka
 • 21 styczeń - Dzień Babci i Dziadzia
 • 2022-01-02

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na styczeń 2022

  Tematy kompleksowe:

  1. Skok w Nowy Rok

  2. Kraina śniegu.

  3. Zabawy z babcią i dziadziem.

  4. Sporty zimowe.

  Zadania wychowawcze:

  1. Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych - posługiwanie się kalendarzem i zegarem.

  2. Rozwijanie wiedzy na temat zimowych zjawisk przyrodniczych. Wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji.

  3. Kształtowanie postawy empatii i szacunku wobec osób starszych. Budowanie świadomości o znaczeniu babci i dziadzia w życiu rodzinnym.

  4. Wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy i zasady fair play.


  Pliki do pobrania:

  2021-12-05

  Słowa, które mają moc - artykuł dla rodzica


  Pliki do pobrania:

  2021-12-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu grudniu

 • 6 grudnia - Mikołaj
 • 15 grudnia - Dzień Gry w Karty
 • 22 grudnia - Przedstawienie muzyczno - teatralne "W oczekiwaniu na Święta" i Wigilia Przedszkolna
 • 2021-12-05

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na grudzień 2021

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Listy i liściki - na poczcie.
 • 2. Zwierzęta- podpatrujemy i pomagamy (z Planu Rocznego).
 • 3. Świąteczne dekoracje.
 • 4. Pierwsza gwiazdka - już Święta !
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Zapoznanie z pracą wykonywaną przez urzędników pocztowych oraz różnymi sposobami komunikowania się ludzi.
 • 2. Rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym - budzenie empatii i opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • 3. Rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z przygotowań do świąt, tworzenie świątecznej atmosfery.
 • 4. Budzenie zainteresowania tradycją i zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem.

 • Pliki do pobrania:

  2021-11-01

  Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie

 • 4 listopada – Przedstawienie Patriotyczne ( Święto Niepodległości)
 • 12 listopada – Dzień Jeża
 • 17 listopada - Dzień Bicia Rekordów
 • 25 listopada – Dzień Czystego Powietrza - przedstawienie „Chory Komin” (nagranie)
 • 26 listopada - Ekologiczny Bal Andrzejkowy
 • 2021-11-01

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na miesiąc listopad

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Listopadowe wspomnienia.
 • 2. Jesienne muzykowanie (z planu rocznego).
 • 3. Sposób na jesienną nudę.
 • 4. Zimowa moda.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Rozwijanie czynnego słownika dzieci o zwroty dotyczące stopni pokrewieństwa; kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie myślenia logicznego podczas porządkowania zdarzeń czasowych; wdrażanie do spokojnego zażegnywania nieporozumień i konfliktów.
 • 2. Improwizacje muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych wykonanych z surowców wtórnych; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu.
 • 3. Kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych; rozwijanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej; uświadamianie konieczności przestrzegania norm społecznych.
 • 4. Kształtowanie świadomości ekologicznej – znaczenie wiatru, wody i słońca w przyrodzie; rozwijanie umiejętności samodzielnego wkładania i wiązania lub zapinania butów.
 • 2021-10-06

  Kiedy zgłosić się do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej? - artykuł dla rodzica


  Pliki do pobrania:

  2021-10-05

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu październiku:

 • 6 października – Dzień Uśmiechu
 • 7 października - wycieczka do Nadleśnictwa w Tuszymie
 • 11 października – Dzień Chleba
 • 21 października - Dzień Bez Skarpetek
 • 2021-10-05

  Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na październik 2021

  Tematy kompleksowe:

 • Witaminowe ABC.
 • Co nam jesień w koszu niesie - skarby z parku.
 • Tajemnice drzew (z Planu Rocznego).
 • Zapasy - my się zimy nie boimy.
 • Zadania wychowawcze:

 • Utrwalenie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania. Zachęcanie do spożywania zdrowej żywności.
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 • Uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka.
 • Wdrażanie do pomagania bliskim w codziennych obowiązkach.

 • Pliki do pobrania:

  2021-09-07

  Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu wrześniu:

 • 15 wrzesień - Dzień Kropki
 • 17 wrzesień - Akcja Sprzątanie Świata
 • 20 wrzesień - Dzień Przedszkolaka
 • 2021-09-07

  Plan prac dydaktyczno - wychowawczej na wrzesień 2021

  Tematy kompleksowe:

 • Przedszkolny savoir-vivre.
 • Bezpieczna droga do przedszkola w moim mieście.
 • Jestem małym ekologiem (z Planu Rocznego).
 • Ja i Ty - dbamy o siebie i innych.
 • Zadania wychowawcze:

 • Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Poszerzenie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego- wdrażanie dzieci do przechodzenia przez jezdnię tylko w miejscach wyznaczonych i pod opieką dorosłych.
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych.
 • Utrwalenie nawyków w zakresie higieny osobistej oraz znajomości zmysłów człowieka i sposobów dbania o nie.

 • Pliki do pobrania: