Jeżyki

2024-05-29

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej - Czerwiec

Zadania wychowawcze:
1. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; rozwijanie mowy, słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
2. Zdobywanie umiejętności zapisu prostych wyrazów oraz ich odczytywania w formie pisanej i drukowanej
3. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się znakami matematycznymi: =,<,>
4. Zdobywanie umiejętności swobodnego posługiwania się zapisu liczebności zbiorów w zakresie 1-20.
5. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych w związku z obchodami Dnia Dziecka
6. Rozwijanie logicznego myślenia, kreatywności i koncentracji uwagi podczas działania w ramach kodowania, programowania jak również gry w skojarzenia i burzy mózgów.
7. Rozwijanie estetyki, staranności i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych.
8. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie podczas spacerów, zabaw swobodnych w związku ze zmianami pór roku.
9. Rozwijanie postawy ekologicznej i odpowiedzialności za otaczające nas środowisko .
10. Uwrażliwienie dzieci na sztukę muzyczną oraz teatralną poprzez zajęcia z instrumentami muzycznymi, muzyką poważną i klasyczną.
11. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, dojrzałości podczas wyjazdów na wycieczki.
12. Zaangażowanie w aktywność teatralną, taneczną i recytatorską podczas występu z okazji Dnia Rodziny oraz Zakończenia Roku Szkolnego.
13. Pobudzenie aktywności twórczej podczas warsztatów plastycznych, technicznych z wykorzystaniem różnych form np. makarony, glina, masa solna

Wydarzenia:
03.06 - wyjazd do DK Mors na teatrzyk "Czarodziejskie słowa"
04.06 - wyjście do SP nr 4 w Dębicy z okazji Dnia Dziecka
05.06 - wyjście do Stowarzyszenia Radość w Dębicy na warsztaty plastyczne
10.06 - wyjazd na wycieczkę do Zabierzowa "Rogate Ranczo"
21.06 - uroczyste zakończenie roku szkolnego połączonego z Dniem Rodziny


Pliki do pobrania:

2024-05-06

Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na MAJ

 • TEMATY KOMPLEKSOWE
 • ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT -PUK, PUK TO JA SZTUKA
 • W ŚWIECIE ZWIERZĄT
 • CO W TRAWIE PISZCZY
 • CUDOWNYCH RODZICÓW MAM - MOJA MAMA I MÓJ TATA
 • ZADANIA WYCHOWAWCZE

 • Nazywanie instrumentów. Odgrywanie scenek pantomimicznych i dramowych. Poznanie zawodów związanych ze sztuką: muzyk, tancerz, malarz, rzeźbiarz oraz zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową. Zapoznanie z monetami i banknotami.
 • Poznawanie wybranych zwierząt z innych stref klimatycznych (zwierzęta egzotyczne) oraz poznawanie znaczenia nowych słów: kontynent, sawanna, dżungla. Wzbogacenie wiedzy o zwierzęta zamieszkujące morza i oceany, pola i lasy. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter. Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Zapoznanie z nazwami roślin i zwierząt zamieszkujących na łące oraz znaczeniem barw ochronnych w ich życiu. Zdobycie informacji na temat pszczół i zawodu pszczelarza. Dostrzeganie piękna majowej przyrody. Obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku. Utrwalenie zasad układania rytmu oraz umiejętności kodowania
 • Zapoznanie z pojęciem rodzina z rolą mamy i taty w życiu dziecka. Nazywanie i określenie członków rodziny. Poznanie różnego rodzaju form spędzania wolnego czasu z rodziną –rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat, budowanie pytań. Budzenie uczu-cia przywiązania i szacunku do wszystkich członków rodziny.
 • Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w MAJU

 • 10 maj - Wyjście do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
 • 15 maj - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – wyjście do biblioteki
 • 20 maja- Warsztaty z pszczelarzem- Dzień pszczoły
 • 24 maja- Piknik Integracyjny
 • 2024-04-01

  Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla Grupy V - kwiecień

  Tematy kompleksowe:
  1. Wiosna na wsi
  2. Dbamy o przyrodę
  3. Puk, puk, to ja, sztuka
  4. Polska – moja ojczyzna

  Zadania wychowawcze:
  1. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; rozwijanie mowy, słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
  2. Zdobywanie umiejętności zapisu prostych wyrazów oraz ich odczytywania w formie pisanej i drukowanej
  3. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się znakami matematycznymi: =,<,>
  4. Zdobywanie umiejętności swobodnego posługiwania się zapisu liczebności zbiorów w zakresie 1-20.
  5. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych w związku z obchodami Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Świętem Konstytucji 3 maja.
  6. Rozwijanie logicznego myślenia, kreatywności i koncentracji uwagi podczas działania w ramach kodowania, programowania jak również gry w skojarzenia i burzy mózgów.
  7. Rozwijanie estetyki, staranności i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych.
  8. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie podczas spacerów, zabaw swobodnych w związku ze zmianami pór roku.
  9. Rozwijanie postawy ekologicznej i odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.
  10. Uwrażliwienie dzieci na sztukę muzyczną oraz teatralną poprzez zajęcia z instrumentami muzycznymi, muzyką poważną i klasyczną.

  Kalendarz imprez i uroczystości:
  05.04 - wyjazd do Teatru Maska w Rzeszowie
  10.04 - wyjście na konkurs aktorski do DK Śnieżka
  12.04 - Dzień Czekolady
  15.04 - wyjście do kina do DK Śnieżka
  23.04 - spotkanie z Panią Bibliotekarką z okazji Dnia Książki


  Pliki do pobrania:

  2024-02-26

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 6-letnich Marzec 202324

  Tematy kompleksowe:

 • I.ZWIERZĘTA SPRZED MILIONA LAT –PODRÓŻ W PRZESZŁOŚĆ.
 • II.MARCOWA PODODA – WIOSENNE RACHUNKI.
 • III. MAMY RÓŻNE CHARAKTERY – DZIEŃ UWAŻNOŚCI
 • IV. CZY ŻYCZLIWOŚĆ BYWA TRUDNA? –WIELKANOCNE ZWYCZAJE .
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Budowanie swobody i poprawności wypowiadania się pod względem gramatycznym i fleksyjnym. Poznanie niektórych przedstawicieli dinozaurów . Rozumienie następstw czasu. Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter wprowadzenie litery z, Z.
 • 2. Tworzenie okazji do obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie , dostrzeganie ich piękna w różnych porach roku (wiosna), wczuwanie się w nastrój wywołany pogoda, pora dnia – prowadzenie przedszkolnych hodowli. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 9 z zastosowaniem działań matematycznych.
 • 3.Poznanie takich wartości moralnych jak: tolerancja ,życzliwość, optymizm – dążenie do ich zrozumienia i stosowania na co dzień Kształtowanie u dzieci pozytywnych wartości ,integrowanie w grupie, tworzenie miłej atmosfery zachęcającej do współdziałania oraz postaw tolerancji życzliwości i gotowości służenia pomocą.
 • 4.Wzmacnianie więzów w rodzinie – kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych. Tworzenie okazji do gromadzenia informacji i spostrzeżeń z wykorzystaniem literatury i muzyki. Wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny.
 • Kalendarz imprez i uroczystości w miesiącu marcu

 • 01 MARZEC - SESJA ZDJĘCIOWA
 • 06 MARZEC - UDZIAŁ W OLIMPIADZIE SPORTOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9
 • 08 MARZEC - DZIEŃ KOBIET ; DZIEŃ DZIEWCZYNEK
 • 11 MARZEC – WYJŚCIE DO KINA „ŚNIEŻKA”
 • 13 MARZEC -WYJAZD DO MORSÓW NA TEATR PIASKU „KRÓLOWA ŚNIEGU”
 • 14 MARZEC - DZIEN MATEMATYKI
 • 21 MARZEC - POWITANIE WIOSNY BARWNY KOROWÓD Z KWIATAMI
 • 22 MARZEC - WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI ; DZIEŃ WODY
 • 25 MARZEC - DZIEŃ TOLERANCJI I ŻYCZLIWOŚCI

 • Pliki do pobrania:

  2024-01-29

  Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla Grupy V Jeżyki w miesiącu: luty

  Tematy kompleksowe:
  1. Baśnie, bajki, bajeczki
  2. Wspaniałe zabawy na śniegu
  3. Tajemnice kosmosu
  4. W dziecięcym laboratorium

  Zadania wychowawcze:
  1. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; rozwijanie mowy, słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
  2. Zdobywanie umiejętności zapisu prostych wyrazów oraz ich odczytywania w formie pisanej i drukowanej
  3. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się znakami matematycznymi: =,<,>
  4. Zdobywanie umiejętności swobodnego posługiwania się zapisu liczebności zbiorów w zakresie 1-10.
  5. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych w związku z organizacją Walentynek oraz wspólnych zabaw integracyjnych.
  6. Rozwijanie logicznego myślenia, kreatywności i koncentracji uwagi podczas działania w ramach kodowania, programowania jak również gry w skojarzenia i burzy mózgów.
  7. Rozwijanie estetyki, staranności i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych.
  8. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie podczas spacerów, zabaw swobodnych w związku ze zmianami pór roku.

  Kalendarz imprez i uroczystości:
  - 12.02 - wyjście do DK Śnieżka na film: Wiking Tappi
  - 14.02 - walentynki - zabawy integracyjne w grupie
  - 28.02 - wyjazd do DK Mors na koncert charytatywny dla Kacpra "Miłość dociera wszędzie.."


  Pliki do pobrania:

  2023-12-29

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 6-letnich na miesiąc styczeń

  Tematy kompleksowe:

 • MIJAJĄ DNI , MIESIĄCE , LATA…- TAK MIJA CZAS.
 • ZWIERZĘTA ZIMĄ – PRZYJACIEL ZZA OKNA.
 • KIM SĄ RODZICE MIOCH RODZICÓW – KOCHANI DZIADKOWIE.
 • DAWNE I WSPÓŁCZESNE ZAWODY – FRYZJER, LEKARZ CZY WETERYNARZ.
 • Zadania wychowawcze:

 • • Organizowanie sytuacji edukacyjnych pomagających dziecku przyswoić system fonetyczny, gramatyczny języka ojczystego. Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia czasu. Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia ,miesięcy.
 • • Uświadomienie dzieciom trudnych warunków bytowania zwierząt żyjących na swobodzie i konieczności dokarmiania ich w okresie zimy – nazywanie ptaków przylatujących do karmnika. Poznanie litery n, N –czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań.
 • • Kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków –podawanie informacji na temat swojej rodziny, nazywanie członków rodziny, kultywowanie pamiątek rodzinnych. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną. Rozwijanie zdolności i umiejętności wprawnego posługiwania się gestem i słowem podczas organizowania świąt o charakterze rodzinnym.
 • • Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań. Rysowanie litero podobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze.
 • Kalendarz imprez i uroczystości w styczniu

 • 09 styczeń Dzień pingwina
 • 15 styczeń Wyjście do DK „Śnieżka” na film „Przytul mnie. Poszukiwacze miodu”
 • 17 styczeń Karnawał w przedszkolu
 • 11 styczeń audycja muzyczna Yamaha
 • 22 styczeń Dzień Babci i Dziadka
 • 30 styczeń spotkanie z panią weterynarz

 • Pliki do pobrania:

  2023-11-29

  Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc GRUDZIEŃ

  Tematy kompleksowe
  1. Odwiedziny Mikołaja
  2. Zima jest coraz bliżej
  3. Magia świąt
  4. Zabawki

  Zadania wychowawcze:
  1. Rozwijanie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; rozwijanie mowy, słuchu fonematycznego, rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
  2. Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się znakami matematycznymi: =,<,>
  3. Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych w związku ze zbliżającymi się odwiedzinami Mikołaja i Świętami Bożego Narodzenia. Rozwijanie dziecięcej empatii podczas udziału w akcjach charytatywnych, tworzeniu kartek świątecznych.
  4. Rozwijanie logicznego myślenia, kreatywności i koncentracji uwagi podczas działania w ramach kodowania i programowania.
  5. Rozwijanie estetyki, staranności i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych.
  6. Troska o bezpieczeństwo i zdrowie podczas spacerów, zabaw swobodnych w związku ze zmianami pór roku.


  Pliki do pobrania:

  2023-11-02

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 6-letnich na m-c listopad

  Tematy kompleksowe:

 • I:A DESZCZ PADA I PADA –JESIENNA MATEMATYKA.
 • II.CO PRZEDSZKOLAK POWINIEN WIEDZIEĆ O POLSCE – NARODOWE ŚWIETO NIEPODLEGŁOŚCI.
 • III.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH -ZDROWIE NASZYM SKARBEM.
 • IV.CO UŁATWIA PRACĘ W DOMU – URZĄDZENIA DAWNIEJ I DZIŚ.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Tworzenie okazji do nabywania doświadczeń w słuchaniu i obdarzaniu uwagą drugiego człowieka , tak aby zrozumieć co on chce przekazać . Rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do aktywnego poznania otaczającej rzeczywistości poprzez działanie – zabawy z wiatrem . Poznanie odnawialnych z odnawialnymi źródłami energii. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 • 2. Poznanie pojęcia „wolność i miłość do Ojczyzny” , Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotyzmu, kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Poznanie polskich legend
 • 3.Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych poprzez przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia (częste przebywanie na świeżym powietrzu).Piramida zdrowego odżywiania– budowanie swobody i poprawności wypowiadania się pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
 • 4.Poznanie różnych sposobów otrzymywania energii oraz urządzeń elektrycznych dawniej i dziś .Nabywanie umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych ( komputer) oraz poznanie różnorodnych form zastosowania techniki w życiu człowieka i współczesnych środków łączności.
 • Kalendarz imprez i uroczystości w listopadzie

 • 03 listopad - WYJŚCIE NA CMENTARZ WOJSKOWY
 • 10 listopad „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI” Udział w akcji "Szkoła do hymnu"
 • 13 listopad WYJSCIE DO KINA „ŚNIEŻKA”na film Pettson i Findus - Mały kłopot, wielka przyjaźń w ramach programu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
 • 23 listopad „MAGIA I CZARY " - Zabawa Andrzejkowa
 • 20 listopad „OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA”

 • Pliki do pobrania:

  2023-09-22

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej na miesiąc PAŹDZIERNIK

  Tematy kompleksowe:
  1. Jesień w sadzie, w ogrodzie
  2. Zwierzęta jesienią
  3. Moja rodzina i mój dom
  4. Domowi ulubieńcy

  Zadania do realizacji:
  • rozwijanie umiejętności artystycznych, wokalnych i recytatorskich podczas występu w akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej • rozwijanie mowy, ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe • poszerzanie wiadomości o owocach i warzywach • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter, O, A, M, E • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej. • rozwijanie słuchu fonematycznego. • odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1,2,3,4 • rozwijanie umiejętności liczenia, • rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie świadomości własnego ciała. • rozwijanie ekspresji ruchowej, • doskonalenie poczucia rytmu, refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce, • rozwijanie sprawności manualnej, rozwijanie umiejętności improwizowania, kreatywności • rozwijanie wrażliwości smakowej. • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego poprzez zabawy w kodowanie i programowanie • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł. • rozwijanie umiejętności pracy w grupie, • poszerzenie wiadomości na temat zwierząt leśnych • wzbogacanie wiadomości o ptakach, • dbanie o estetyczne wykonanie pracy plastycznej, • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy, • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego, • budzenie szacunku do członków rodziny, • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt, • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy. • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni, • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu, • utrwalanie wiadomości na temat budynków i pomieszczeń • rozwijanie umiejętności współdziałania. • poszerzanie wiedzy o zwierzętach domowych i schroniskach dla zwierząt

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia

  02.10 - Dzień Chłopaka
  09.10 - Dzień Poczty - wyjście do pobliskiej placówki
  13.10 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - występ dzieci
  16.10 - Wyjście do Kina Śnieżka
  24.10 - Wyjazd do DK Mors na spektakl teatralny
  31.10 - Wyjście na Cmentarz Wojskowy


  Pliki do pobrania:

  2023-09-06

  Plan pracy dydaktyczno - wychowaczej na miesiąc WRZESIEŃ

  Tematy kompleksowe:

 • I:W PRZEDSZKOLU- WSPOMNIENIA Z WAKACJI.
 • II.OTO JA - O SAMYM SOBIE.
 • III.MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA.
 • IV. JESIEŃ W PARKU W LESIE.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Stworzenie bezpiecznego , życzliwego i akceptującego otoczenia ,w którym funkcjonuje grupa dziecięca z jasno i precyzyjnie określonymi normami zachowań. Wprowadzenie dziecka w świat wspólnoty rówieśniczej i pomoc odnajdywaniu w niej miejsca.
 • 2. Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą poprzez wspólne organizowanie zabaw ruchowych. Dbanie o narządy zmysłów(prawidłowe oświetlenie, unikanie hałasu...).Szanowanie potrzeb innych , bycie empatycznym.
 • Kształtowanie nawyku do przechodzenia przez ulicę tylko w wyznaczonych miejscach i pod opieką obecności – poszerzenie wiadomości na temat podstawowych zasad ruchu drogowego. Sprawne posługiwanie się mową w różnych sytuacjach.
 • 4. Dostrzeganie wartości i piękna przyrody w naturze, literaturze i sztuce, wdrażanie dzieci do obserwacji przyrodniczych oraz dostrzegania powiązań i zależności w przyrodzie. Czerpanie radości i satysfakcji z przebywania na łonie natury.
 • Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 15 września - Ogólnopolska akcja "Wyruszamy by sprzątać Polskę "
 • 20 września – Dzień Przedszkolaka - wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle
 • 27 września – spotkanie z Policjantami, pogadanka nt. zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego
 • 29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - spotkanie z Panią Bibliotekarką
 • Wiersz i piosenka do nauki na miesiąc wrzesień


  Pliki do pobrania: