Biedronki

2022-05-11

Propozycje ćwiczeń korekcyjnych do zastosowania w domu dla dzieci w wieku przedszkolnym (płaskostopie i stopy płasko- koślawe)


Pliki do pobrania:

2022-05-02

Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w maju:

 • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – wyjście do Biblioteki Miejskiej, poznanie biblioteki, zapoznanie z zawodem bibliotekarza, zachęcenie do częstego odwiedzania biblioteki
 • Dzień Mamy i Taty - nagranie życzeń dla Rodziców z okazji ich święta
 • Dzień Bociana Białego– występ mający na celu popularyzację wiedzy nt. życia bocianów i ich szczególnego miejsca w polskiej kulturze i krajobrazie, zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony bocianów
 • 2022-05-02

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc maj 2022

  Tematy kompleksowe :

 • Książka – mój przyjaciel
 • Czego uczą nas bohaterowie baśni i bajek? – rozmawiamy o mądrości
 • Ja i moi bliscy, czyli rodzina razem się trzyma
 • Utrwalamy ekologiczne nawyki (z Planu Rocznego)
 • Zadania do realizacji: 1. Poznanie wyglądu różnych książek, budzenie zainteresowania książkami, szacunku dla nich, poznanie biblioteki i zawodu bibliotekarza 2. Poznanie wartości „mądrość”, budzenie chęci zdobywania nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem. Poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie) 3. Poznanie roli i wartości rodziny, ukazanie znaczenia bycia w rodzinie, poznanie roli poszczególnych członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych 4. Utrwalenie wiadomości zdobytych w ciągu roku nt. ekologicznych zachowań

  Piosenka i wiersz do nauki w maju:


  Pliki do pobrania:

  2022-04-25

  Artykuł dla rodziców Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie?


  Pliki do pobrania:

  2022-04-01

  Uroczystości, dodatkowe dni w miesiącu kwiecień w gr II „Biedronki”

 • - 4 kwiecień- Dzień Marchewki- dzień pomarańczowy.
 • - 25 kwiecień „Dzień bez Hałasu” (Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem) – zwiększanie świadomości występowania tego szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie i życie.
 • 2022-04-01

  Zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne dla dzieci 4-letnich (Biedronki) -Kwiecień- 20212022

  Tematy kompleksowe:

 • I. Wiosna za oknem i na wsi- rozmawiamy o szczerości.
 • II. Zwyczaje i tradycje świąt wielkanocnych.
 • III. Z kulturą za pan brat- jestem kulturalny i wierzę we własne siły.
 • IV. Hałas a nasze zdrowie ( Z Planu Rocznego).
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie. Zapoznanie ze zwierzętami hodowlanymi występującymi na wsi. 2. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami związanymi z świętem Wielkanocy. 3. Umie wierzyć we własne siły i być kulturalnym. 4. Zwiększanie świadomości występowania hałasu, jako szkodliwego zjawiska oraz jego wpływu na zdrowie i życie.
 • Z programu wychowawczego:

 • Dbaj o swoje zdrowie: -unikaj hałasu, nie krzycz, mów umiarkowanym głosem; Dbaj o bezpieczeństwo -nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw. Bądź kulturalny - używaj form grzecznościowych: proszę, dziękuje, przepraszam; dbaj o porządek wokół siebie. Bądź koleżeński- baw się zgodnie z kolegami.
 • 2022-04-25

  Artykuł dla Rodziców

  25 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. W naszej grupie zorganizowaliśmy Dzień Bez Hałasu, w którym szczególnie uwrażliwialiśmy dzieci na jego szkodliwy wpływ na zdrowie i szukaliśmy sposobów na jego ograniczenie w przedszkolu i domu. Pamiętajmy, że mniej hałasu = spokojniejsze i dłuższe życie. Poniżej znajduje się artykuł pt. "Hałas nie sprzyja zdrowiu", zachęcamy do przeczytania.


  Pliki do pobrania:

  2022-03-13

  Artykuł dla Rodziców


  Pliki do pobrania:

  2022-03-01

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w marcu:

 • Dzień Niedźwiedzia Polarnego –poznanie zwierzęcia zagrożonego wyginięciem w wyniku zmian klimatu, jego wyglądu, zachowania, sposobu życia, porównanie niedźwiedzia polarnego i brunatnego; wzbogacenie wiedzy przyrodniczej
 • Dzień Kobiet – zabawy integracyjne rozwijające szacunek do kobiet i dziewczynek z najbliższego otoczenia
 • „Zielony Dzień” - Powitanie Wiosny – przygotowanie papierowych kwiatów i transparentów o treści ekologicznej, przemarsz po osiedlu, zabawy około programistyczne z cyklu „Kodowanie na dywanie” – tworzenie kodu do wiosny
 • 2022-03-01

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc marzec 2022 gr II Biedronki (dzieci 4-letnie)

  Tematy kompleksowe:

 • Poznajemy siły przyrody - żywioły powietrza, ziemi, ognia
 • Woda wokół nas (z Planu Rocznego)
 • „W marcu jak w garncu”- obserwujemy marcową pogodę
 • Witamy nową porę roku – wiosnę
 • Odkrywamy świat zmysłami
 • Zadania do realizacji:

 • Poznanie właściwości powietrza, ognia, gliny, piasku i ziemi. Poznanie właściwości wody oraz obiegu wody w przyrodzie. Poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka (dobroczynnego i negatywnego)
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody, budzenie odpowiedzialności za środowisko
 • Uświadomienie następstwa pór roku
 • Poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów

 • Pliki do pobrania:

  2022-02-28

  Jak i czy rozmawiać z dzieckiem o wojnie? - link do spotkania z trenerem mentalnym Beatą Kaczor, dyrektorem ODN Budujemy Skrzydła

  2022-02-01

  Artykuł dla Rodziców nt bajkoterapii

  W związku z realizacją w naszej grupie ogólnopolskiego projektu "Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii" zachęcamy zainteresowanych do przeczytania artykułu nt. czym jest metoda bajkoterapii, jakie są jej cele i rodzaje bajek terapeutycznych.


  Pliki do pobrania:

  2022-01-31

  Uroczystości, dodatkowe dni w miesiącu luty w gr II „Biedronki”

  Uroczystości, dodatkowe dni w miesiącu luty w gr II „Biedronki”

 • - 9 luty- Zabawa Karnawałowa.
 • - 14 luty - Walentynki.
 • - 23 luty- Dzień Dinozaura.
 • - 24 luty- Tłusty czwartek.
 • 2022-01-31

  Plan pracy wychowawczo –dydaktycznej dla dzieci 4-letnich (Biedronki) -Luty- 20212022

  Tematy kompleksowe:

 • I. Kuchcikowo- mali kucharze samodzielni w kuchni.
 • II. Wielka wyprawa w nieznane- poznajemy oszczędność i rozmawiamy o oszczędzaniu.
 • III. Podróż na muzyczną wyspę.
 • IV. W kosmosie fajnie jest- co to znaczy być dociekliwym.
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Poznanie atrybutów związanych z pracą kucharza. Przezwyciężenie niechęci do nieznanych potraw- spożywanie zdrowej żywności. 2. Poznanie nowej wartości „oszczędność” i różnych sposobów oszczędzania. Poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych. 3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej. Wyrabianie umiejętności aktywnego słuchania muzyki oraz grania na instrumentach perkusyjnych. Rozwijanie poczucia rytmu, wrażliwości na zmiany tempa i dynamiki. 4. Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej. Poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym.
 • Z programu wychowawczego:

 • Dbaj o swoje zdrowie: -unikaj hałasu, nie krzycz, mów umiarkowanym głosem; Dbaj o bezpieczeństwo -nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw, Bądź koleżeński–nie bądź zawzięty w kontaktach z innymi.

 • Pliki do pobrania:

  2022-01-02

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia:

 • 3 stycznia - Dzień Słomki do Picia - bądź Eko! - zabawy słomkami rozwijające motorykę małą, koordynację wzrokowo - ruchową, logiczne myślenie; zachęcenie do używania słomek papierowych zamiast plastikowych w celu chronienia środowiska.
 • 20 stycznia – Dzień Wiedzy o Pingwinach (zapoznanie z gatunkiem zwierząt objętym ochroną , wzbogacanie wiedzy przyrodniczej)
 • 21 stycznia – Dzień Babci i Dziadzia (nagranie występu dedykowanego babciom i dziadkom z okazji ich święta)
 • 2022-01-02

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc styczeń 2022 gr II „Biedronki” (dzieci 4-letnie)

 • Działamy ekologicznie również zimą (z Planu Rocznego)
 • Uczymy się szacunku dla osób starszych – Babci i Dziadzia
 • Bezpiecznie bawimy się na śniegu
 • Dbamy o zdrowie
 • Zadania do realizacji:

  1. Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska 2. Poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów, uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych, poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków) 3. Poznanie wartości „zdrowie”. Wdrażanie do dbania o własne zdrowie, poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia (higiena, ruch, odpowiednie odżywianie, ubiór stosowny do pogody, bezpieczne zabawy…). Poznanie składowych piramidy zdrowia 4. Wdrażanie do zachowań bezpiecznych podczas zimowych zabaw 5. Utrwalanie kolorów oraz figur geometrycznych z wykorzystaniem Color Piano (z Planu Rocznego)


  Pliki do pobrania:

  2021-12-10

  Jak nauczyć dziecko skutecznie i bezpiecznie oczyszczać nos?


  Pliki do pobrania:

  2021-12-02

  Uroczystości, dodatkowe dni w miesiącu grudzień w gr II „Biedronki”

 • - 6 grudzień- Mikołaj.
 • -15 grudzień-Zimowe zabawy z kodowaniem z wykorzystaniem materiałów ekologicznych i motywów świąteczno- zimowych.
 • -22 grudzień „Wigilia”
 • 2021-12-02

  Zamierzenia wychowawczo –dydaktyczne dla dzieci 4-letnich ( Biedronki) -Grudzień- 20212022

  Tematy kompleksowe:

 • I: Zimno, coraz zimniej- pamiętajmy o zwierzętach ( z Planu Rocznego)
 • II. My się zimy nie boimy i wesoło się bawimy.
 • III: Coraz bliżej święta – poznajemy dobroczynność.
 • IV: Mijają dni, miesiące, lata... – poznajemy sposoby mierzenia czasu.
 • Zadania wychowawcze:

  1. Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy. Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych przygotowujących się do zimy. 2. Wdrażanie dzieci do czynnego uczestniczenia w uroczystościach przedszkolnych – spotkanie z Mikołajem. Zapoznanie z oznakami nowej pory roku- „Zimy”. Rozumienie konieczności ciepłego ubierania się w zimie. 3. Wytwarzanie uczucia radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia. 4. Zapoznanie dzieci z różnymi sposobami mierzenia czasu. Przypomnienie wiadomości na temat zmieniających się pór roku.

 • Z programu wychowawczego: „Empatia- Inni są dla mnie ważni”

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-29

  Jak nauczyć dziecko prawidłowo trzymać kredkę? - link do ciekawego materiału

  2021-10-29

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w listopadzie

 • 10 listopada: Dzień Jeża: jeż to ciekawy zwierz – uświadomienie roli, jaką pełnią w środowisku jeże, co im zagraża i jak im pomóc, ciekawostki o jeżach, rozbudzenie ciekawości do poznawania otaczającego świata
 • 25 listopada: Dzień Pluszowego Misia – nagranie scenki pt. "Nasz przyjaciel miś"; warsztaty muzyczno- plastyczne,
 • 26 listopada: Ekologiczny Bal Andrzejkowy – przygotowanie przy pomocy rodziców strojów z motywami ekologicznymi, pokaz mody, wybór najładniejszego stroju, zabawy przy muzyce, konkurencje zręcznościowe z wykorzystaniem gazet i plastikowych butelek, materiałów do recyklingu
 • 2021-11-01

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej na listopad

  Tematy kompleksowe:

 • 1. Dębica – miasto, w którym mieszkam.
 • 2. Jesteśmy Polakami.
 • 3. Nasi domowi ulubieńcy.
 • 4. Zabawy z wiatrem i pod wiatr (z Planu Rocznego)
 • Zadania do realizacji:

  1. Poznanie różnych rodzajów domów, uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście 2. Budowanie poczucia tożsamości narodowej. Usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”. Poznanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn). Poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu 3. Poszerzanie wiedzy nt. zwierząt domowych, budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę 4. Poznanie cech wiatru. Zapoznanie z różnymi rodzajami wiatrów, wykorzystaniem ich w przyrodzie i przez człowieka, zachęcanie dzieci do uważnej obserwacji, pobudzanie procesów spostrzegania 5. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, ćwiczenie pamięci, wyrabianie koordynacji wzrokowo – ruchowej; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery


  Pliki do pobrania:

  2021-10-25

  Zabawy uspołeczniające w domu- artykuł dla rodziców


  Pliki do pobrania:

  2021-10-11

  Rozwój psychofizyczny czterolatka


  Pliki do pobrania:

  2021-10-05

  Uroczystości, dodatkowe dni w miesiącu październik w gr II „Biedronki”

 • - 18 Październik - Dzień Drzewa- uświadomienie dzieciom roli drzew w przyrodzie i ich znaczenia w życiu człowieka. Leśna dyskoteka, konkurencje sprawnościowe, liściaste puzzle, tworzenie „ Drzewka Przyjaźni”.
 • - Dzień Jabłka - Jabłkowy taniec, zapoznanie z różnymi gatunkami jabłek pełnych witaminek dla chłopczyków i dziewczynek, zabawy, zagadki i konkurencje z jabłkami.
 • - 21 Październik- Jesienne kodowanie na dywanie.
 • 2021-10-05

  Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej w grupie II Biedronki - PAŹDZIERNIK

  Tematy kompleksowe:

 • I: Idzie jesień przez świat i pracowitości uczy nas.
 • II. Jesienne zwyczaje zwierząt.
 • III: Warzywny i owocowy zawrót głowy- skarby z naszego jesiennego ogródka i sadu.
 • IV: Żyję w zgodzie z przyrodą ( Z Planu Rocznego)
 • Zadania wychowawcze:

 • 1. Rozwijanie zainteresowania dzieci jesienną przyrodą- zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne jesiennego krajobrazu.
 • 2. Zapoznanie i utrwalenie wiadomości o zwyczajach zwierząt leśnych przygotowujących się do zimy.
 • 3. Rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku. Poznawanie wybranych owoców egzotycznych.
 • 4. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw- rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.
 • 5. Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą – rozwijanie wrażliwości na jej piękno. Rozwijanie u dzieci poczucia troski o środowisko przyrodnicze.
 • Z programu wychowawczego:

 • Bądź kulturalny -dbaj o porządek wokół siebie (nie śmieć, sprzątaj po zabawie). Kontroluj swoje zachowanie-unikaj krzyku, kłótliwości. Kontroluj swoje zachowanie-przestrzegaj zawartych umów i reguł.

 • Pliki do pobrania:

  2021-10-05

  Kilka propozycji leśnych zabaw z rodzicami

  Na dworze złota polska jesień. Warto skorzystać z pięknej pogody i wybrać się na spacer do lasu, który jest dla dziecka doskonałym środowiskiem do poznawania przyrody. W załączonej gazetce ("Leśne zabawy, czyli bawimy się przyrodą") znajduje się kilka pomysłów na zabawy z wykorzystaniem tego, co oferuje nam las - darów przyrody.


  Pliki do pobrania:

  2021-09-29

  29 września - Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

  29.O9 obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Święto to zostało ogłoszone w 2001 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki w nawiązaniu do zainaugurowanej przez Fundację ABCXXI kampanii "Cała Polska czyta dzieciom". Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania, a także poczucia przynależności do społeczności czytelniczej. Warto i trzeba czytać dzieciom. Powinniśmy to robić jak najczęściej zarówno w domu, jak i w przedszkolu. Z okazji dzisiejszego Dnia zachęcamy do zapoznania się z artykułem wyjaśniającym, dlaczego warto czytać dzieciom, jak przez czytanie rozwijać mowę oraz zawierającym listę książek polecanych do czytania czterolatkom.


  Pliki do pobrania:

  2021-09-12

  Samodzielność przedszkolaka - tekst A Załężnej


  Pliki do pobrania:

  2021-08-31

  Planowane uroczystości i przedsięwzięcia w miesiącu wrześniu:

 • 20 września – Dzień Przedszkolaka: zabawy z balonami, fotobudka Super Przedszkolaka, zabawy przy piosenkach z repertuaru dziecięcego; udział w Ogólnopolskiej akcji pt. "Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy je razem tańcem i piosenką"
 • 24 września - Dzień Grzyba – poznanie ciekawostek o grzybach, sposobach ich zbierania, aktywności muzyczno- plastyczne związane z tematem
 • 2021-08-31

  Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej na miesiąc wrzesień 2021

  Tematy kompleksowe :

 • 1. Znowu w przedszkolu – witamy się po wakacjach
 • 2. Bawimy się dobrze i bezpiecznie – ustalamy Kodeks Przedszkolaka
 • 3. Jak dbać o bezpieczeństwo na drodze?
 • 4. Chcę być ekologiem – (z Planu Rocznego)
 • Zadania do realizacji:

  1. Stwarzanie przyjaznej atmosfery i budowania poczucia bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, rozwijanie interakcji rówieśniczych. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania swojego znaczka, jego wyglądu i nazwy 2. Zapoznanie dzieci z obiektem przedszkolnym oraz zasadami zachowania się w grupie. Poznanie zasad obowiązujących podczas korzystania z łazienki, podczas spożywania posiłków, wdrażanie do porządkowania otoczenia i dbania o nie 3. Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów 4. Rozumienie pojęć: ekologia, ekolog, segregacja – rozwijanie zainteresowań ekologicznych, zachęcanie do interesowania się przyrodą – nadejściem nowej pory roku


  Pliki do pobrania: